Perşembe Ocak 10th, 2019

Python Veri Tipleri

ile Ebubekir Sezer

Programlar yazarken farklı türlerde tanımlar yapabiliriz, bunun için python’da belli genel veri tipleri vardır, genellikle bunları kullanırız. Kullanığımız veri tiplerinden aşağıda açıklamalırını bulabilirsiniz

Numbers(Sayılar)

Diğer programlama türlerinde olduğu gibi sayıları tanımlarken int(tamsayı), float(ondalıklı sayı), long(uzun tam sayı) ve complex(karmaşık sayılar) olmak üzeredir. Aşağıda nasıl tanımlandıklarını görebilirsiniz python sayıların hangi tipte olduğunu kendisi anlamaktadır.

tamsayi=5
floatsayi=5.6
longsayi=535633629843L
complexsayi=3e+15j

String(Yazılar)

Python’da stringleri tanımlarken aynı sayıları tanımlar gibi tanımlayabiliyoruz ama string tanımlar ” ” işaretleri arasına yazmamız gerekiyor. Pythonda stringleri ekrana yazıdırken bazı özellikler var bunları kullanma ihtiyacı duyabiliriz yaptığımız programlara göre bunları aşagıdaki kodu inceleyerek anlayabilirsiniz.

yazi="www.ebubekirsezer.com"
print(yazi) #burada yazinin tamamını yazdırıyor ekrana normal bildiğimiz gibi
print(yazi[0]) #burada ilk karakteri almayıp daha sonrasını ekrana yazıdırıyor
print(yazi[3:]) #3 dahil olmayıp 3 den sonrasını yazdırıyor
print(yazi[2:5] #2 yi dahil etmeyip 3 den 5. karaktere kadar olan kısmı yazdırıyor
print(yazi[:5]) #baştan başlayıp 5. karaktere kadar olan kısmı yazdırıyor
print(yazi*3) #yazi yi ekrana 3 defa yazdırıyor
print(yazi+" takip edin") #stringleri birbirine bağlıyor

List

Listeler [] bu parantez tipi içerisinde tanımlar, listeler arraylere benzer ama listelerin içindeki verilerin hepsi aynı tür olmak zoruda değildir, farklı türlerde veriler yazılabilir.

list=["matematik",5,"Ebubekir",3.14] #şeklinde listeler tanımlanır
print(liste) #tüm listeyi ekrana basar
print(list[0]) #listenin içindeki 1.veriyi ekrana basar

Listeleri ekrana basarken stringde kulladığımız 2’den 5 e kadar olan şeyleri aynısını listelerde deneyerek kendiniz görebilirsiniz.

Tuple

Tuple’da list gibi dizidir ama tuple’ın içindeki değerler degiştirilemez read-only yapıdadır tuplelar. Tuple’da verilen bir değer daha sonra degiştirilemez ama list yapısında degiştirilebilir en önemli farklılıklardan biridir bu. Tuple’ları tanımlar () parantez işaretini kullanırız.

tuple=("Ebubekir",5,3.14,"Sezer")
print(tuple)
print(tuple[0]) #ekrana bastırma işlemleri string ve listlerle aynıdır.

Dictionaries

Dictionary anathar- değer ilişkisinde oluşan bir tip dizidir. Dictionaryde anahtara verdiğiniz değer diğer değeri göstermesini sağlayacaktır. Her tipte anathar değeri verilebilir. {} parantezleri içerisine yazılır anahtar değer ilişkisi gösterilirken : işareti ile ayrılır.

dictionaries=
{
"book":"kitap",
"table":"masa"
}
print(dictionaries) #sözlügü yazdırır
print(dictionaries["table"]) #table a karşılık gelen değeri yazdırır
print(dictionaries[0]) #0.elemanını yazdırır
print(dictionaries.keys()) #anahtar değerlerini yazdırır
print(dictionaries.values()) #değerleri yazdırır