Perşembe Ocak 10th, 2019

Python Dosya Okuma ve Yazma

ile Ebubekir Sezer

Bu makalede, python ile dosya okuma ve yazma işlemlerini anlatacağım. Python programlama dilinde dosyalara erişebilmemiz için yani açabilmemiz için open() fonksiyonunu kullanıyoruz. Dosya var olamayabilir bunun için bazı şeyler yazarak dosyayı oluşturabiliriz veya farklı özelliklerini kullanabiliriz, bunlar;

‘r’:  Dosya sadece okunacak

‘w’: Dosyaya bir şeyler yazılıcağı zaman kullanılır.

‘a’: Datayı dosyanın sonuna ekler.

‘r+’: Dosyayı hem okuma hemde yazma biçiminde açar.

‘b’: Dosyayı binary modunda açar.

Şimdi yukarıdaki kodları kullanarak bir txt file oluşturup daha sonra bunun içine bu kodları kullanarak bir şeyler yazmaya çalışacağım.

dosya=open("ebubekir.txt","r") #burada r demesekde dosyayı okuyabilirdik
print(dosya.read.()) #dosyanın içindeki herşeyi okuyacaktır
print(dosya.readline()) #dosyanın içindeki ilk satırı okuyacaktır

dosya2=open("ebubekir1.txt","a") #burada ekleme işlemini yapacağım
dosya2.write("www.ebubekirsezer.com") #dosyanın içine yazma işlemim gerçekleşti

dosya2.close()
dosya.close() #Dosyaları kapattım

Yukarıda kodları yazarken bazı fonksiyonları kullandım ve bunların açıklamalarını kodu incelediğinizde görebilirsiniz ama ben gene aşağıya’da açıklamalarını yazacağım.

read(): Dosyanın okunmasını sağlayan fonksiyon.

readline(): Dosyanın satır satır, ilk gelen satırın okunmasını sağlar.

write(): Dosyanın üzerine veri yazmamızı sağlar.

close(): Açılan dosyaların kapanmasını sağlayan fonksiyon.