Pazartesi Şubat 12th, 2018

C – Array – 1

ile Ebubekir Sezer

Array dizi anlamına gelmektedir . C dilinde arrayleri yapmak istedigimiz şeyleri dizinin içinde saklayarak yapabilir veya dizinin yani arrayin içine koyduğumuz şeyleri ekrana bastırmak için kullanabiliriz aynı zamanda mesela şöyle diyelim diziye bir sayı attadıgınız bu sayı dizinin 4. elemanı bu sayıyı getirip ekrana bastırabiliyorsunuz. Dizilerde (Arraylerde) 1. eleman aslında 0 diye geçer yani ilk yazdıgınız şey aslında 0. elemandır. Program yaparak bunları daha iyi anlayabileceksiniz .

Ilk yapacagım program bir sayı arrayi oluşturup bu arrayin içine elemanlar koyucam sonra bu elemanları ekrana bastıracagım. Array leri tanıtırken [] sembolünü kullanıyoruz . Bu [] verilen ifadenin array oldugunu belirtir ayrıca her türlü array tanıtabilirsiniz char float double gibi.

#include<stdio.h>
int main()
{
int sayi[]= {1,45,6,84,963};
int x;
for(x=0;x<5;x++){
printf("%d\t",sayi[x]);
}
return 0;
}

Ekran Çıktısı;

1    45   6    84   963

Şimdi arrayleri kullanarak kullanıcıdan isim ve soy isim alıcam bu sefer arrayin içinin sınırını belirtecem bunu [20] bu şekilde belirtiyorum.

#include<stdio.h>
int main()
{
char isim[20];
char soyisim[20];
// burada kelimeleri %s ile aldık çünkü eger %c ile alırsak o sadece harf alıyor %s ise kelimlere alabiliyor
printf("Isminizi giriniz:");
scanf("%s",&isim);
printf("Soyisminizi giriniz:");
scanf("%s",&soyisim);
printf("Isim : %s\nSoyisim : %s",isim,soyisim);
return 0;
}

Ekran Çıktısı ;

Isminizi giriniz:Ebubekir
Soyisminizi giriniz:Sezer
Isim : Ebubekir
Soyisim : Sezer

Şimdi yapacağım programda float bir array tanımlayacağım ve kullanıcıdan sayılar isteyeceğim . Kullanıcının girdiği sayıları toplayarak ekrana bastıracağım. Yazılıramızda yaptığımız her programı kendinizde yapmayı deneyin.

#include<stdio.h>
int main()
{
float sayilar[5];
float toplam=0.0;
// bu örnekte döngü degişkenleri atadık
for(int x=0;x<5;x++){
printf("Sayi giriniz:");
scanf("%f",&sayilar[x]);
}
for(int i=0;i<6;i++){
toplam=toplam+sayilar[i];
}
printf("Girdiginiz sayilarin aritmetik ortalamasi : %2.f ",toplam/5);
return 0;
}

Ekran Çıktısı;

Sayi giriniz:11.5
Sayi giriniz:24.5
Sayi giriniz:50.0
Sayi giriniz:65.5
Sayi giriniz:75.5
Girdiginiz sayilarin aritmetik ortalamasi : 45

Bir sonraki yazımızda arraylerle matrisler oluşturacagız ve daha farklı örnekler yapacagız . Takipte Kalın .Eger bir sıkıntınız varsa yorumlarda belirtin.