Cuma Mart 30th, 2018

C# Array

ile Ebubekir Sezer

Array, Seçmiş olduğunuz tipteki değişkenleri bellekte ard arda tutan yapıdır. Arrayler(Diziler) her programlama dili için önemli bir yapıdır. Daha önce C dilinde de arraylerle ilgili örnekler yapmıştım bu örnekleri C# uygulayabilirsiniz.  Örneklere erişmek için tıklayınız. 

Ilk olarak arrayleri kullanarak fibonacci döngüsünü oluşturacağım. Kod Dizimi;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {

    
    static void Main(string[] args)
    {
      // C# da arrayleri tanıntırken int in önünen array işaretini koyuyoruz.
      int[] fibonacci = new int[10];
      fibonacci[0] = 1;
      fibonacci[1] = 1;
      for(int i = 2; i < 10; i++)
      {
        fibonacci[i] = fibonacci[i - 1] + fibonacci[i - 2];
      }
      // burada lenght ile arrayin uzunlugunu aldım.
      for(int i = 0; i < fibonacci.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(fibonacci[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı;

1
1
2
3
5
8
13
21
34
55

Şimdi ise okul diye bir class tanımlayacağım ve bu okulda 5 tane ögrenci olacak. Program bu ögrencilerin isimlerini, soyisimlerini ve okul numaralarını bir içerisinde tutacak ve daha sonra ekrana bastıracaktır. Kod dizimi;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    class okul
    {
       string isim;
       string soyisim;
       int okulnumarasi;
      

      

      public okul(string isim, string soyisim, int okulnumarasi)
      {
        this.isim = isim;
        this.soyisim = soyisim;
        this.okulnumarasi = okulnumarasi;
      }
      override public string ToString()
      {
        return ("" + isim + " " + soyisim + " " + okulnumarasi);
      }
      // burada arrayin içindeki isimleri yazmamız için bu metodu yazmamız gerekir.
    }

    
    static void Main(string[] args)
    {
      okul[] ogrenciler = new okul[3];
      ogrenciler[0] = new okul("Ebubekir", "Sezer", 49);
      ogrenciler[1] = new okul("Ahmet", "Yazıcı", 56);
      ogrenciler[2] = new okul("Kemal", "Yılmaz", 93);
      for(int i = 0; i < ogrenciler.Length; i++)
      {
        Console.WriteLine(ogrenciler[i]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı;

Ebubekir Sezer 49
Ahmet Yazıcı 56
Kemal Yılmaz 93