Çarşamba Kasım 14th, 2018

Xamarin Forms Reddit Ana Sayfa Tasarımı

ile Ebubekir Sezer

Merhaba arkadaşlar, Xamarin Forms’da günümüzde çok kullanılan uygulamalardan biri olan Reddit ekran tasarımını yapmaya çalıştım. Reddit’in ana sayfa ekranına benzer yapmaya çalıştım ama iconların aynısını bulamadığım için tam olarak aynı gözükmeyebilir ama aynı iconları bulursanız daha güzel bir tasarım ortaya çıkabilir.

Tasarımı yapmaya ilk olarak projemde bir sayfa açıp bu sayfanın tabbed page olduğunu söylüyorum daha sonra bir Title View atayıp burada search bar ve kullanıcı iconumu koyuyorum. Reddit de 5 tane altta tabbed page’den oluşuyor ve bunlara ıcon atayarak tasarım yapmışlar bende aynısını yapıp 5 tane tabbed page atadım ve daha sonra tabbed pagelerin ortasındaki sayfada yani 3.sayfada tasarımımı yaptım burada 3 tane tabbed page aldığını gördüm ve bende aynı şekilde 3 tane de burada tabbed page den türetip buradada 3 tane sayfa açtım.

<ContentPage Icon="reddit.png" Title="" WidthRequest="30" BackgroundColor="#E8D1DC"/>
  <ContentPage Icon="apps.png" Title="" WidthRequest="30"/>
  <TabbedPage Icon="post.png" Title="" WidthRequest="30" BarBackgroundColor="White" BarTextColor="Black">
    <ContentPage Title="News"/>
    <ContentPage Title="Home">
      <StackLayout>
        <Grid x:Name="gridHotPost">
          <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="30"/>
            <ColumnDefinition Width="*"/>
            <ColumnDefinition Width="*"/>
          </Grid.ColumnDefinitions>
          <StackLayout Grid.Column="0">
            <Image Source="fire.png"
                HorizontalOptions="Start"
                HeightRequest="30"
                WidthRequest="30"/>
          </StackLayout>
          <StackLayout Grid.Column="1">
            <Label Text="Hot Posts"
                FontSize="Medium"
                FontAttributes="Bold"
                TextColor="Silver"
                HorizontalOptions="StartAndExpand"/>
          </StackLayout>
          <StackLayout Grid.Column="2">
            <Image Source="hamburger.png"
                HeightRequest="30"
                WidthRequest="30"
                HorizontalOptions="End"/>
          </StackLayout>
        </Grid>
        <ListView x:Name="listPost"
             ItemsSource="{Binding .}"
             HasUnevenRows="True"
             SeparatorVisibility="None">
          <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
              <ViewCell>
                <Grid BackgroundColor="White"
                   Margin="0,0,0,5">
                  <Grid.RowDefinitions>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                    <RowDefinition Height="Auto"/>
                  </Grid.RowDefinitions>
                  <Grid Grid.Row="0">
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                      <ColumnDefinition Width="30"/>
                      <ColumnDefinition Width="*"/>
                      <ColumnDefinition Width="*"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>
                    <Image Source="user.png"
                        Grid.Column="0"
                        WidthRequest="30"
                        HeightRequest="30"
                        VerticalOptions="Center"
                        HorizontalOptions="Start"/>
                    <Grid Grid.Column="1"
                       VerticalOptions="Center"
                       HorizontalOptions="Start">
                      <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="Auto"/>
                        <RowDefinition Height="Auto"/>
                      </Grid.RowDefinitions>
                      <Label Text="r/worldnews"
                          TextColor="Silver"
                          Grid.Row="0"/>
                      <Label Grid.Row="1"
                          Text="u/EbuSezer"
                          TextColor="Silver"/>
                    </Grid>
                    <Label Text="..."
                          TextColor="Silver"
                          FontAttributes="Bold"
                          HorizontalOptions="End"
                          Grid.Column="2"/>
                  </Grid>
                  <StackLayout Grid.Row="1">
                    <Label Text="Best WebSite Ever!!!"/>
                  </StackLayout>
                  <StackLayout Grid.Row="2">
                    <Image Source="post1.png"
                        Aspect="AspectFill"
                        HeightRequest="300"
                        WidthRequest="300"/>
                  </StackLayout>
                  <Grid Grid.Row="3">
                    <Grid.ColumnDefinitions>
                      <ColumnDefinition Width="30"/>
                      <ColumnDefinition Width="30"/>
                      <ColumnDefinition Width="30"/>
                      <ColumnDefinition Width="100"/>
                      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                      <ColumnDefinition Width="100"/>
                      <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                    </Grid.ColumnDefinitions>
                    <Image Source="up.png"
                        WidthRequest="20"
                        HeightRequest="20"
                        HorizontalOptions="StartAndExpand"
                        Grid.Column="0"/>
                    <Label Text="1.4k"
                        HeightRequest="30"
                        WidthRequest="30"
                        Grid.Column="1"
                        HorizontalOptions="StartAndExpand"/>
                    <Image Source="down.png"
                        WidthRequest="20"
                        HeightRequest="20"
                        Grid.Column="2"
                        HorizontalOptions="StartAndExpand"/>
                    <Image Grid.Column="3"
                        HorizontalOptions="EndAndExpand"
                        HeightRequest="20"
                        WidthRequest="20"
                        Source="comment.png"/>
                    <Label Grid.Column="4"
                        Text="10"
                        HorizontalOptions="StartAndExpand"
                        HeightRequest="20"
                        WidthRequest="20"/>
                    <Image HorizontalOptions="EndAndExpand"
                        Grid.Column="5"
                        Source="share.png"
                        HeightRequest="20"
                        WidthRequest="20"/>
                    <Label Text="Share"
                        Grid.Column="6"
                        HeightRequest="20"
                        HorizontalOptions="StartAndExpand"/>
                  </Grid>
                </Grid>
              </ViewCell>
            </DataTemplate>
          </ListView.ItemTemplate>
        </ListView>
      </StackLayout>
    </ContentPage>
    <ContentPage Title="Popular"/>
  </TabbedPage>
  <ContentPage Icon="comment2.png" Title="" WidthRequest="30"/>
  <ContentPage Icon="message.png" Title="" WidthRequest="30"/>

Sayfayı yukarıda görüdüğünüz gibi özelleştirip reddit’in ana sayfa tasarımına benzetmeye çalıştım kodu inceleyebilirsiniz. Burada fark ettiyseniz list view kullanmışım ve bu list view’i Bind etmişim bunun için model oluşuturup bu modeli atadım direk model nesnelerim kod dizimi;

List<model> models = new List<model>
      {
        new model
        {
          name="1"
        },
         new model
        {
          name="1"
        },
         new model
        {
          name="1"
        },
         new model
        {
          name="1"
        },
         new model
        {
          name="1"
        },
         new model
        {
          name="1"
        },
         new model
        {
          name="1"
        }
      };
      listPost.BindingContext = models;
    }

Bu şekilde gördügünüz gibi modeller oluşturup list view’e atadım.Projenin ekran çıktısı aşağıdadır.

Projeyi github adresimde bulabilirsiniz buraya tıklayarak. Sorularınızı yorum veya mail olarak sorabilirsiniz.