Pazar Mart 18th, 2018

C# – Class Kullanımı

ile Ebubekir Sezer

C# da class kullanarak yapmak istediğimiz şeyleri bu class içerisinde belirtebiliriz. Tanımlamış olduğumuz class ifadesinin  içini daha sonra doldurabiliriz. Bu yazımızda class kullanımda bahsedeceğim. Aşağıya paylaşacağım kod dizimlerinden de anlayabilirsiniz. Class  kullanırken ilk önce class ın ismini belirliyoruz eğer okulla ilgili bir şey yapacaksanız class okul yazmanız yeterli olacaktır daha sonra class içinde ne bilgiler almak istiyorsanız onları tanımlayacaksınız mesela öğrencinin ismini almak için public string isim; yazmanız yeterli olacaktır. Class içine ifade tanımlarken private olarak da tanımlayabiliyorsunuz ama bu ifadeyi daha sonra geri alabilmek için property yazmanız gerekecektir bunun içinde get ve set property lerini kullanıyoruz. Get’ i bir değeri döndürmek için kullanıyoruz , Set’ i ise değerini ayarlamak için kullanıyoruz.

Yapacağım programda bir okul class’ ı oluşturup isim , soy isim ve okul numarası tanımlayacağım ve daha sonra bunları ekrana bastıracağım. Kod Dizimi;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    class okul{
      public string isim;
      public string soyisim;
      public int okulnumarasi;

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      okul ogrenci = new okul();
      ogrenci.isim = "Ebubekir";
      ogrenci.soyisim = "Sezer";
      ogrenci.okulnumarasi = 3030;
      Console.WriteLine("İsim: "+ ogrenci.isim);
      Console.WriteLine("Soyisim: "+ ogrenci.soyisim);
      Console.WriteLine("Numaran:"+ ogrenci.okulnumarasi);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı;

İsim: Ebubekir
Soyisim: Sezer
Numaran:3030

Şimdi ise yukarıda yaptığımız işlemlerde okul numarasını public değilde private tanımlayıp daha sonra fonksiyon içerisinde erişebilmemiz için get ve set işlemlerini kullanacağım. Kod Dizimi;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp1
{
  class Program
  {
    class okul{
      public string isim;
      public string soyisim;
      private int okulnumarasi;
      public void setOkulnumarasi(int okulnumarasi)
      {
        if (okulnumarasi < 0)
        {
          this.okulnumarasi = 0;
        }
        else
          this.okulnumarasi = okulnumarasi;

      }
      public int getOkulnumarasi()
      {
        return okulnumarasi;  
      }

    }
    static void Main(string[] args)
    {
      okul ogrenci = new okul();
      ogrenci.isim = "Ebubekir";
      ogrenci.soyisim = "Sezer";
      ogrenci.setOkulnumarasi(3030);
      Console.WriteLine("İsim: "+ ogrenci.isim);
      Console.WriteLine("Soyisim: "+ ogrenci.soyisim);
      Console.WriteLine("Numaran:"+ ogrenci.getOkulnumarasi());
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı;

İsim: Ebubekir
Soyisim: Sezer
Numaran:3030

Gördüğünüz gibi get ve set işlemlerini kullanarak programlarımızı daha kullanabiliri hale getirebiliriz.