Çarşamba Mart 7th, 2018

C- Yapılar

ile Ebubekir Sezer

C dilinde bir yapı belirterek daha  daha sonra main fonksiyonu içerisinde kullanıcıdan veya kendiniz bu yapının içini doldurabilirsiniz. Yapılar çok kullanışlıdır sürekli aynı şeyleri yazmak yerine bir yapı oluşturup işlemlerinizi daha kolay yapabiliyorsunuz. Yapıları fonksiyon ile beraberde kullanabiliyorsunuz bir sonraki yazımda beraber kullanımıyla ilgili programlar yapacağım.

Şimdi bir yapı oluşturacağım ve bu yapı öğrenci yapısı olacak. Öğrencini ismini, soy ismini, okul numarasını ve yaşını içerecek bir yapı olacak. Daha sonra main fonksiyonu içerisinde ben bu yapıyı dolduracağım ve ekrana bastıracağım. Kod Dizimi;

#include<stdio.h>
struct ogrenci{
	char isim[25];
	char soyisim[25];
	int okulnumarasi;
	int yas;
};
int main(){
	// burada yapıyı ve yapının ismini sonra bir degişken oluşturdum ogrenci1 adında
	struct ogrenci ogrenci1={"Ebubekir","Sezer",9,19};
	printf("%s %s %d %d",ogrenci1.isim,ogrenci1.soyisim,ogrenci1.okulnumarasi,ogrenci1.yas);
    return 0;
}

Ekran Çıktısı;

Ebubekir Sezer 9 19

Bu sefer kullanıcıdan bilgisayar bilgilerini isteyeceğim. Bilgisayar diye bir yapı oluşturup hangi marka bilgisayar kullandığını işletim sistemini , işlemcisini ve bilgisayarın ram ini alacağım kullanıcıdan ve main fonksiyonu içerisinde bunları ekrana bastrıcağım. Kod dizimi;

#include<stdio.h>
struct bilgisayar{
	char marka[30];
	char isletimsistemi[30];
	char islemci[30];
	int ram;	
};
/* degişkenleri burada oluştrudum sadece şimdi main
fonksiyonu içerisinde doldurmak kaldı */
int main(){
	struct bilgisayar bilgisayar2;
	struct bilgisayar bilgisayar1 ={"Asus","Windows","i7",16};
	printf("1. Kullanicin bilgisayar bilgileri\n");
	printf("%s %s %s %d",bilgisayar1.marka,bilgisayar1.isletimsistemi,bilgisayar1.islemci,bilgisayar1.ram);
	printf("\n\nBilgisayar bilgilerinizi giriniz:");
	scanf("%s%s%s%d",&bilgisayar2.marka,&bilgisayar2.isletimsistemi,&bilgisayar2.islemci,&bilgisayar2.ram);
	printf("2. Kullanicinin bilgisayar bilgileri:\n");
	printf("%s %s %s %d",bilgisayar2.marka,bilgisayar2.isletimsistemi,bilgisayar2.islemci,bilgisayar2.ram);
    return 0;
}

Ekran Çıktısı;

1. Kullanicin bilgisayar bilgileri
Asus Windows i7 16

Bilgisayar bilgilerinizi giriniz:Apple
MacOs
i5
8
2. Kullanicinin bilgisayar bilgileri:
Apple MacOs i5 8