Perşembe Mart 29th, 2018

C# Method (Fonksiyonlar)

ile Ebubekir Sezer

Nesneye yönelik programlama dillerinde fonksiyonlara metot adı veriliyor. Daha önceden fonksiyon olarak bildiğimiz her şeyi metot adı altında yapıyoruz yani kısacası metotlar ve fonksiyonlar aynı şeylerdir. Metot kullanmanın amacı aynı şeyleri tekrar tekrar yazmak yerine bir metot oluşturup gerekli yerlerde bu metotların kullanılması oldukça kolaylık sağlar.

Ilk olarak var olan bir metodu kullanarak bir program yapacağım. Programda random metodunu kullanacağım ve yazı tura işlemini gerçekleştireceğim. Bir döngü oluşturup 5 kez döndüreceğim ve 1 gelirse yazı ,2 gelirse ekrana tura bastıracak. Kod Dizimi;

sing System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      Random sayi = new Random();
      for(int i = 0; i < 5; i++)
      {
        int yazitura = sayi.Next(1, 3);
        if (yazitura == 1)
        {
          Console.WriteLine("Yazi");
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Tura");
        }
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı;

Yazi
Tura
Tura
Yazi
Yazi

Şimdi ise kendim üssünü alma metodu yazacağım. Program kullanıcıdan sayı ve sayının üssünü isteyecek daha sonra bunları metodun içine gönderecek metot dan çıkan sonucu da ekrana bastıracaktır. Kod Dizimi;

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp2
{
  class Program
  {
    static int ussunual(int taban,int us = 1)
    {
      if(us==0)
      {
        return 1;
      }
      else
      {
        return taban * ussunual(taban, us - 1);
        // burada recursive fonksiyon yapısını kullandım
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayi, us;
      Console.WriteLine("Sayi giriniz:");
      sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Ussunu giriniz:");
      us = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(ussunual(sayi, us));
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Ekran Çıktısı;

Sayi giriniz:
4
Ussunu giriniz:
3
64