Cumartesi Şubat 3rd, 2018

C – Aritmetik İşlemler

ile Ebubekir Sezer

C dili ile kodlama yaparken bazı aritmetik terimler kullanıyoruz . Bu terimler işlemlerimizin daha kolayca yapılması sağlıyor. Bu yazımızda aritmetik işlemlerle ilgili programlar yapacağım. Bazı aritmetik terimler ve anlamları ;

Sayıyı 1 arttırmak için : sayı++ , ++sayı , sayı+=1

Sayıyı başka bir sayıyla toplamak için : sayı+=5 , sayı = sayı + 5

Sayıyı 1 azaltmak için : sayı– , –sayı , sayı-=1

Sayıyı başka bir sayıdan çıkartmak için : sayı-=5 , sayı = sayı – 5

Sayıyı bir sayıyla çarpmak veya bölmek için : sayı = sayı * 5 , sayı = sayı / 5

#include<stdio.h>
int main()
{
int a=5 , b=7 , c=6 ;
printf("a=%d , b=%d , c=%d\n",a,b,c);
a=a*b;
b=b+b;
c++;
printf("a=%d , b=%d , c=%d\n",a,b,c);
/* a nın degeri degişti çünkü a yı artık a*b ye eşitledik.
aynı şekilde b ve c ninde degerleri degişti 
*/
a--;
b=a+c;
c= c-7;
printf("a=%d , b=%d , c=%d\n",a,b,c);
return 0;
}

Ekran çıktısı ;

a=5 , b=7 , c=6
a=35 , b=14 , c=7
a=34 , b=41 , c=0

Yukarıdaki kodlama \n terimini kullandık bunun gibi bazı terimler var C dilinde. Bu terimler ;

\n : Alt satıra indirir.

\t : Bir tab boşluk bırakır.

\r : Satır başı yapar.

\\ : \  İşaretini ekrana basar.

/* */ : Bu iki işareti kullanarak istediginiz kadar satırı yorum satırı olarak kullanabilirsiniz.

// : Bir satırı yorum satırına çevirir. Yorum satırları ekrana basılmaz.

Şimdi yapacağımız programda while döngüsü kullanarak kullanıcıdan sayılar alıp bu sayıları toplayıp ekrana bastıracak.

#include<stdio.h>
int main()
{
int sayi1 , sayi2 , toplam = 0 ;
while(1){
printf("Ilk sayiyi giriniz:");
scanf("%d",&sayi1);
printf("Ikinci sayiyi giriniz:");
scanf("%d",&sayi2);
toplam= sayi1 + sayi2 ;
printf("Girdiginiz sayilarin toplami : %d \n\n",toplam);
}
return 0;
}

Ekran çıktısı ;

Ilk sayiyi giriniz: 5
Ikinci sayiyi giriniz: 5
Girdiginiz sayilarin toplami : 10

Ilk sayiyi giriniz: 8
Ikinci sayiyi giriniz: 9
Girdiginiz sayilarin toplami : 17

Ilk sayiyi giriniz: 54
Ikinci sayiyi giriniz: 15
Girdiginiz sayilarin toplami : 69

Ilk sayiyi giriniz: 235
Ikinci sayiyi giriniz: 48
Girdiginiz sayilarin toplami : 283